ΜΕφΑθ 1982/2022 (Πολ.)

Όρια θεμιτών περιορισμών της σωματειακής ελευθερίας

Όρια θεμιτών περιορισμών της σωματειακής ελευθερίας κατά τον δικαστικό έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων σύστασης του σωματείου ή κατά τον έλεγχο ύπαρξης λόγου λύσης του. Απλές μόνον υπόνοιες ή εντυπώσεις για τον παράνομο χαρακτήρα των προθέσεων του σωματείου ή των σκοπούμενων δραστηριοτήτων του ή περί αντίθεσης αυτών στην δημόσια τάξη, δεν μπορούν να θεμελιώσουν την κοινωνική ανάγκη προσφυγής στο περιοριστικό μέτρο της μη αναγνώρισης του υπό σύσταση σωματείου. Κατά την κρίση του δικαστηρίου, η απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης του υπό ίδρυση σωματείου, σκοπός του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η διάδοση της ιδέας της ελεύθερης επιλογής των εμβολιασμών και της μη υποχρεωτικότητας αυτών, συνιστά δυσανάλογο περιοριστικό μέτρο.

Δείτε περισσότερα εδώ.