ΕφΑθ 1900/2017

Σημείωση Ευ. Νεζερίτη

Αρνητική όψη συμβατικής ελευθερίας. Προσβολή της προσωπικότητας. Σύμβαση ασφάλισης.

H αρνητική όψη της συμβατικής ελευθερίας, δηλαδή η άρνηση σύναψης σύμβασης, δεν ελέγχεται με βάση το άρθρο 281 ΑΚ, διότι αποτελεί φυσική ευχέρεια και όχι δικαίωμα εν στενή εννοία. Η απόρριψη πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης είναι κατ’ αρχήν νόμιμη και δεν προσβάλλει καθεαυτήν την προσωπικότητα του υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου, εκτός αν στις αιτιολογίες για την απόρριψή της περιέχονται ισχυρισμοί που αυτοτελώς προσβάλλουν την προσωπικότητα του τελευταίου. Δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος η άρνηση της εναγομένης εταιρείας να προβεί στην αιτούμενη ασφάλισης ζωής, με την αιτιολογία ότι ο ενάγων έπασχε από διαταραχή της σεξουαλικής του ταυτότητας με χαρακτηρολογική εκτροπή (οιστριονικός).  Αντίθετη μειοψηφία.

 

Δείτε περισσότερα εδώ