ΔιατΕισΕφΘρ 15/2017

Αθέμιτη αποτύπωση σε υλικό φορέα προφορικής συνομιλίας μεταξύ τρίτων και χρήση αυτού (άρ. 370Α παρ. 2 εδ. α΄, 3 ΠΚ)

Το στοιχείο της μη δημοσιότητας της αθεμίτως αποτυπούμενης σε υλικό φορέα προφορικής συνομιλίας πρέπει να θεωρηθεί άγραφο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του άρ. 370Α παρ. 2 εδ. α΄ ΠΚ, ώστε να αποφευχθεί η υπέρμετρη διεύρυνση του αξιοποίνου, ενόψει μάλιστα του προστατευόμενου από την ως άνω διάταξη εννόμου αγαθού. Μη δημόσιες συνομιλίες θεωρούνται και οι κλειστές συνεδριάσεις ομαδικών συγκεντρώσεων, όπως των σωματείων, εφόσον λαμβάνει χώρα ουσιαστικός έλεγχος των δικαιούμενων να παραστούν σε αυτές προσώπων, χωρίς πάντως να αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτές οι συνεδριάσεις να απολέσουν τον μη δημόσιο χαρακτήρα τους, ιδίως εάν αφορούν σε εκδηλώσεις με τοπικό ή γενικότερο ενδιαφέρον, υποκείμενες σε δημόσιο έλεγχο και κριτική και δεν λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του μη δημόσιου χαρακτήρα τους. Η απαγόρευση της χρήσης αθέμιτων μέσων άντλησης πληροφοριών στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας είναι δυνατόν να καμφθεί, όταν πρόκειται για ζήτημα δημοσίου και ευρέος ενδιαφέροντος, στην συζήτηση του οποίου συμβάλλει ουσιωδώς η μετάδοση των παρανόμως αποκτηθεισών πληροφοριών, οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα δυσχερές να συλλεχθούν με άλλα μέσα, ως εκ τούτου δε ο άδικος χαρακτήρας της πράξης συγκέντρωσής τους αίρεται κατά το άρ. 25 ΠΚ. Δεν τέλεσαν το αδίκημα του άρ. 370Α παρ. 2 εδ. α΄ ΠΚ οι παρευρισκόμενοι σε συγκέντρωση συνδικαλιστικού σωματείου, μη ανήκοντες σε αυτό, οι οποίοι φέρονται να αποτύπωσαν σε υλικό φορέα την ομιλία του εκπροσώπου της διοίκησης της εργοδότριας εταιρείας, καθόσον δεν προέκυψε ότι η εν λόγω συγκέντρωση είχε μη δημόσιο χαρακτήρα, δεδομένου ότι δεν ελάμβανε χώρα έλεγχος κατά την είσοδο στην αίθουσα συνεδριάσεων ούτε είχε αναρτηθεί προηγουμένως σχετική προειδοποίηση, ως εκ τούτου δε δεν τέλεσε το έγκλημα του άρ. 370Α παρ. 3 ΠΚ ούτε ο δημοσιογράφος των τοπικών μέσων, ο οποίος ανηύρε την ως άνω αποτυπωμένη σε υλικό φορέα ομιλία και την δημοσίευσε στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση.

Δείτε περισσότερα εδώ.