ΔΕΕ C-179/16

Παρατηρήσεις Β. Κρικέτου

Απαγορευμένη σύμπραξη στην αγορά του φαρμάκου

Προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού. Συνιστά απαγορευμένο περιορισμό του ανταγωνισμού η σύμπραξη μεταξύ δύο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, που έγκειται στη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών αναφορικά με τις ανεπιθύμητες παρενέργειες της χρήσης ενός από τα ανταγωνιστικά φάρμακα (για τη θεραπεία παθήσεων μη προβλεπόμενων στην Άδεια Κυκλοφορίας του), με σκοπό τη μείωση της αγοραστικής πίεσης που υφίσταται το άλλο φάρμακο (κατανομή της αγοράς).

 

Δείτε περισσότερα εδώ.