Άρειος Πάγος 686/2021 (Ποιν.)

Παρατηρήσεις Ν. Γανιάρη

Στοιχεία τελέσεως της πράξης του άρ. 38 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν. 4624/2019. Πότε υπάρχει επέμβαση. Για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος απαιτείται η αυθαίρετη εισβολή σε σύστημα αρχειοθέτησης, διότι αν ο δράστης γνώριζε τα δεδομένα από μόνος του ή χωρίς αυθαίρετη έρευνα, παρέμβαση ή διείσδυση, δεν πληρούται η νομοτυπική μορφή του αδικήματος. Η επέμβαση απαιτείται να έχει ως υλικό αντικείμενο ένα σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο δε υπαίτιος να μην έχει δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Πότε πληρούται ο όρος “χωρίς δικαίωμα”. Υφίσταται χωρίς δικαίωμα επεξεργασία δεδομένων και για εκείνα τα δεδομένα τα οποία νομίμως έχει στην κατοχή του ο δράστης, αλλά τα επεξεργάζεται για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο συναίνεσε το υποκείμενό τους ή εν αγνοία του τελευταίου. Ως επιπλέον στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος του άρ. 38 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν. 4624/2019 τίθεται σωρευτικά η λήψη γνώσης του περιεχομένου του αρχείου από τον δράστη ως αποτέλεσμα της προγενέστερης από αυτόν επέμβασης στο σύστημα αρχειοθέτησης. Στοιχεία του αδικήματος του άρ. 38 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Ν. 4624/2019. Για την στοιχειοθέτηση του τελευταίου δεν απαιτείται απαραίτητα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων, γιατί είναι δυνατή και η μετά από νόμιμη κατοχή των δεδομένων χρήση και επεξεργασία τους, χωρίς δικαίωμα, με έναν από τους προβλεπόμενους στην διάταξη τρόπους. Στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης των ως άνω αδικημάτων. Η προβλεπόμενη στο άρ. 38 παρ. 2 του N. 4624/2019 πράξη συνιστά “έγκλημα χρήσης”, αποτελεί δε ήπια διακεκριμένη μορφή τέλεσης του αδικήματος απειλούμενη με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη. Στοιχεία του αδικήματος της εν λόγω μορφής. Με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ιδιαιτέρως διακεκριμένης μορφής κακούργημα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης, τιμωρούμενο ελαφρύτερα σε σχέση με την προϊσχύσασα διάταξη του άρ. 22 παρ. 6 του Ν. 2472/1997 (με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη), όταν ο υπαίτιος είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον ή να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης μέχρι δέκα ετών όχι μόνο όταν ο υπαίτιος είχε σκοπό προσπορισμού παράνομου περιουσιακού οφέλους στον εαυτό του ή σε άλλον ή σκοπό πρόκλησης περιουσιακής ζημίας σε άλλον, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, αλλά και όταν αυτός σκόπευε να βλάψει άλλον, χωρίς να τίθεται από τον νόμο ποσοτικό κριτήριο στην περίπτωση της βλάβης. Ποιο είναι το προστατευόμενο έννομο αγαθό από τα αδικήματα του άρ. 38 του Ν. 4624/2019. Συντρέχει κακουργηματικής μορφής παράβαση του άρ. 38 παρ. 4 του Ν. 4624/2019, όταν στο πρόσωπο του δράστη συνυπάρχει το πρόσθετο στοιχείο του σκοπού πρόκλησης βλάβης τρίτου από την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μη περιουσιακής, αλλά ηθικής τοιαύτης. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για μετάδοση κατ’ εξακολούθησιν σε τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό βλάβης τρίτου, ο κατηγορούμενος, ο οποίος κατά την διάρκεια ερωτικής σχέσης με την παθούσα προέβη σε βιντεοσκόπηση ερωτικών συνευρέσεών τους, με την συναίνεσή της, εν συνεχεία δε χωρίς δικαίωμα επενέβη και έλαβε γνώση του εν λόγω αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την αποθήκευσή του τόσο στο κινητό του τηλέφωνο όσο και στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και το επεξεργάσθηκε “μοντάροντάς” το, ώστε να αποκοπούν οι σκηνές με το πρόσωπό του και να εμφανίζεται μόνο το πρόσωπο και το γυμνό σώμα της παθούσας και μέρη μόνο του δικού του σώματος, τέλος δε ανήρτησε σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο τα επίμαχα αρχεία, ήτοι μικρής διάρκειας ταινίες ερωτικού περιεχομένου, με δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης από απροσδιόριστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου, προσθέτοντας τίτλους με προσβλητικές για την παθούσα εκφράσεις γραμμένες με λατινικούς χαρακτήρες, προκειμένου να την βλάψει ηθικά, διασύροντάς την και προσβάλλοντας βάναυσα το δικαίωμα της προσωπικότητάς της, για λόγους εκδίκησης, επειδή, μετά την διακοπή της ερωτικής τους σχέσης, εκείνη συνδέθηκε ερωτικά με άλλο πρόσωπο.

Δείτε περισσότερα εδώ.