Άρειος Πάγος 1661/2022 (Πολ.)

Σημείωση Ευ. Νεζερίτη

Αστική απάτη

Δικαίωμα του απατηθέντος να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας και αποζημίωση (για αρνητικό διαφέρον) ή μόνο αποζημίωση (για θετικό διαφέρον) κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Η προκληθείσα πλάνη αρκεί να υφίσταται κατά τον χρόνο εξωτερίκευσης της δήλωσης βούλησης του απατηθέντος, χωρίς να ενδιαφέρει αν είναι συγγνωστή ή μη, ουσιώδης ή επουσιώδης ή αν αναφέρεται αποκλειστικά στα παραγωγικά αίτια της βούλησης. Εφόσον η πλάνη είναι ουσιώδης, η δικαιοπραξία δύναται να ακυρωθεί τόσο λόγω απάτης όσο και λόγω πλάνης.

Δείτε περισσότερα εδώ.