Άρειος Πάγος 1656/2022 (Πολ.)

Έξοδος εταίρου από ομόρρυθμη εταιρεία

Εάν βάσει συμφωνίας ορισμένος εταίρος έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει οικειοθελώς από ομόρρυθμη εταιρεία σε συγκεκριμένο χρόνο, σε περίπτωση μη εκούσιας αποχώρησής του κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο μπορεί να καταδικαστεί σε δήλωση βούλησης από τους λοιπούς εταίρους. Δυνατότητα εκούσιας εξόδου εταίρου κατόπιν σχετικής μονομερούς δήλωσής του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους.

Δείτε περισσότερα εδώ.