Άρειος Πάγος 1029/2020 (Συμβ. – Ποιν.)

Απαγορεύεται η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως α) αν έχει επέλθει παραγραφή του εγκλήματος ή της ποινής σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους και η αξιόποινη πράξη υπάγεται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών, β) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη που θεωρείται κατά τον ελληνικό ποινικό νόμο ότι τελέσθηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο έδαφος της Ελλάδος ή σε εξομοιούμενο προς αυτό τόπο. Έννοια “τόπου τέλεσης” της πράξης. Έννοια “τόπου τέλεσης” επί των εγκλημάτων αποστάσεως, όπως είναι και εκείνα που τελούνται μέσω του διαδικτύου. Απορρίπτεται η κρινόμενη έφεση του Εισαγγελέως Εφετών κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, με την οποία δόθηκε γνωμοδότηση να μην εκτελεσθεί κατά του εκζητουμένου το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως που εξεδόθη εναντίον του από τις δικαστικές αρχές της Γερμανίας, προκειμένου να δικαστεί για “ιδιαιτέρως σοβαρή περίπτωση απάτης”, διετάχθη δε η άρση των επιβληθέντων στον εκζητούμενο περιοριστικών όρων, διότι οι πράξεις τελέσθηκαν εν μέρει στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να έχει έννομη επιρροή η μη άσκηση σχετικής ποινικής δίωξης εναντίον του εκζητουμένου στην Ελλάδα. Διαβιβάζονται αντίγραφα της δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.