Άρειος Πάγος 1021/2020 (Ποιν.)

Προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως. Εκδίκαση εφέσεως με “ωσεί παρόντα” τον εκκαλούντα

Αν ο κατηγορούμενος εμφανισθεί και μετά την έναρξη της συζήτησης της έφεσης η δίκη αναβληθεί ή διακοπεί για άλλη δικάσιμο, στην οποία αυτός δεν εμφανίζεται, δικάζεται μεν σαν να ήταν παρών, κατ’ άρ. 501 παρ. 4 ΚΠΔ, δεν θεωρείται όμως ότι η απόφαση που θα εκδοθεί κατά την νέα δικάσιμο απαγγέλθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο. Κρίνεται ως εμπρόθεσμη η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την επίδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως που εξεδόθη σε μετ’ αναβολή ρητή δικάσιμο χωρίς την παρουσία του εκκαλούντος, διότι ο “ωσεί παρών” δικαζόμενος εκκαλών κατ’ άρ. 340 παρ. 3 πΚΠΔ θεωρείται απών. Το δικαστήριο απέχει να αποφανθεί έως ότου υποβληθεί εισαγγελική πρόταση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.