ΑΠ 986/2017

Παρατηρήσεις Κ. Χριστακάκου

Κατάργηση οροφοκτησίας

Οριζόντια ιδιοκτησία. Η καταστροφή (φυσική ή τεχνική) της οικοδομής ολοσχερώς ή κατά τα 3/4 της αξίας της δεν επιφέρει άνευ ετέρου κατάργηση της οροφοκτησίας και μεταβολή της σε συγκυριότητα του κοινού δικαίου. Προς τούτο απαιτείται προσθέτως μεταγραφή είτε της καταρτισθείσας συμβολαιογραφικά σχετικής συμφωνίας όλων των συνιδιοκτητών είτε της εκδοθείσας με αντίστοιχο περιεχόμενο δικαστικής αναγνωριστικής απόφασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.