ΑΠ 855/2018

Λόγοι ακυρότητας της ιδιόγραφης διαθήκης

Ακυρότητα της διαθήκης σε περίπτωση που δεν έχει γραφεί ολόκληρη, δεν έχει χρονολογηθεί και δεν έχει υπογραφεί από τον ίδιο τον διαθέτη. Μόνη η υποστήριξη από τρίτον του χεριού του διαθέτη, έτσι ώστε να μπορεί αυτός να γράφει πιο άνετα, δεν συνιστά παρέμβαση που επηρεάζει το κύρος της διαθήκης. Αντιθέτως, είναι άκυρη η διαθήκη όταν ο τρίτος κατευθύνει κατά τέτοιο τρόπο το χέρι του διαθέτη, ώστε η γραφική κίνηση να προέρχεται από τον ίδιο, ενώ ο διαθέτης έχει μετατραπεί σε άβουλο όργανο του τρίτου. Η διάταξη του άρθρου 1721 ΑΚ αποτελεί κανόνα δημόσιας τάξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.