ΑΠ 803/2017

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Πεδίο εφαρμογής του Ν. 3869/2010.

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Δεν υπάγονται στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 οι οφειλέτες που κατά τον χρόνο παύσης των πληρωμών είχαν την εμπορική ιδιότητα. Ο ως άνω περιορισμός ισχύει και ως προς τα ιδιωτικά χρέη των εμπόρων, τα οποία τεκμαίρεται ότι γεννήθηκαν χάριν της άσκησης της εμπορίας.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.