ΑΠ 312/2020 (Πολ.)

Σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου

Επικαρπία

Η καταστροφή από τρίτον του πράγματος επί του οποίου έχει συσταθεί επικαρπία δεν επιφέρει απόσβεσή της, αλλά μετατροπή της σε επικαρπία απαίτησης (αποζημίωσης) κατά την ΑΚ 1180. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται κοινή ενεργητική ενοχή μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή, οι οποίοι απαιτείται να συμπράξουν για την άσκηση της αγωγής αποζημίωσης, εκτός αν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ότι το δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης ανήκει σε έναν εξ αυτών. Εξ επόψεως δικονομικού δικαίου ο ψιλός κύριος και ο επικαρπωτής τελούν μεταξύ τους σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.