Άρειος Πάγος 288/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Υποκληροδοσία

Η βούληση του διαθέτη σχετικά με το πρόσωπο του βεβαρημένου με την υποκληροδοσία δεν μπορεί να αλλοιωθεί με σύμβαση μεταξύ του βεβαρημένου και τρίτου μετά την επαγωγή. Η υπόσχεση τρίτου προς τον βεβαρημένο-οφειλέτη, ότι θα καταβάλει αυτός το χρέος του στον τετιμημένο-δανειστή αποτελεί σύμβαση ελευθέρωσης (ΑΚ 478), η οποία ως τέτοια δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη, εκτός εάν συναφθεί μεταξύ του δανειστή και του τρίτου σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους. Η συμφωνία με την οποία ο εκμισθωτής (βεβαρημένος κληροδόχος) αναθέτει στον μισθωτή (τρίτο) την εκπλήρωση της παροχής από την υποκληροδοσία και αυτός αποδέχεται αποτελεί σύμβαση ελευθέρωσης κατά τα προεκτεθέντα· ως εκ τούτου δεν δεσμεύει τον τετιμημένο υποκληροδόχο (ακόμα και αν ο τελευταίος την εγκρίνει). Παθητικά νομιμοποιούμενος έναντι του υποκληροδόχου σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής (κληροδοτήματος) παραμένει ο βεβαρημένος κληροδόχος.

Δείτε περισσότερα εδώ.