ΑΠ 251/2020 (Πολ.)

Σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου

Προσημείωση υποθήκης

Διττή νομική φύση της προσημείωσης υποθήκης ως ασφαλιστικού μέτρου και υποθήκης τελούσας υπό διπλή αναβλητική αίρεση. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 724 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4335/2015, είναι πλέον δυνατή η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (και η επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης) δυνάμει απλώς οριστικής καταψηφιστικής απόφασης, η οποία μάλιστα δεν είναι απαραίτητο να έχει κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή. Εφαρμοστέες διατάξεις επί της προσημειώσεως υποθήκης.

Δείτε περισσότερα εδώ.