ΑΠ 1804/2019

Κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Διαχρονικό δίκαιο.

Μετά την ισχύ του νέου ΠΚ η κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, με επέμβαση στους ακροδέκτες και στον αισθητήρα του μετρητή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με αιχμηρό αντικείμενο, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση (τελεσθείσα με διάρρηξη), με αποτέλεσμα η νέα διάταξη να είναι δυσμενέστερη από την προηγούμενη, αφού πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή, έναντι της αντίστοιχης διάταξης του προηγούμενου ΠΚ με την οποία απειλείτο ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Αποτελεί κλοπή και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή της. Πώς επιτυγχάνεται η κλοπή ενέργειας του ηλεκτρισμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.