ΑΠ 1759/2016

Παρατηρήσεις Κ. Βαθιώτη

Καταδίκη για απάτη εις βάρος ασφαλιστικού φορέα

Έννοια “παράστασης ψευδών γεγονότων σαν αληθινών” και “γεγονότων”. Πότε συνιστούν γεγονότα οι απλές υποσχέσεις ή οι δεσμεύσεις εκπλήρωσης συμβατικής οφειλής. Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για απάτη, εκ της οποίας προκλήθηκε ιδιαιτέρως μεγάλη ζημία, ο κατηγορούμενος, αφού παριστούσε ψευδώς στους αρμόδιους υπαλλήλους της τράπεζας ότι η μητέρα του, ήδη θανούσα, βρισκόταν ακόμη εν ζωή και ότι έπρεπε να πιστώνεται στον λογαριασμό της η σύνταξή της λόγω γήρατος, εν συνεχεία δε ο αναιρεσείων, ως συνδικαιούχος του επίμαχου τραπεζικού λογαριασμού, προέβαινε σε αναλήψεις των χρηματικών ποσών της σύνταξης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ποσού 23.100 ευρώ.

Δείτε περισσότερα εδώ.