ΑΠ 1430/2017

Παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη και Ευ. Νεζερίτη

Ευθύνη άμισθου υποθηκοφύλακα. Αδικοπραξία.

Η εγγραφή υποθήκης και προσημείωσης προς εξασφάλιση απαιτήσεων από ομολογιακό δάνειο υπόκειται μόνο σε πάγια δικαιώματα υποθηκοφυλάκων (εμμίσθων ή αμίσθων), ποσού 100 ευρώ. Αδικοπρακτική ευθύνη της άμισθης υποθηκοφύλακος, η οποία έλαβε από την ενάγουσα, για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου, αναλογικά δικαιώματα ύψους 40.072,94 ευρώ, αντί των νομίμως οφειλόμενων, πάγιων δικαιωμάτων ύψους 100 ευρώ.

Δείτε περισσότερα εδώ.