ΑΠ 1428/2017

Παρατηρήσεις Π. Νικολόπουλου

Γάμος ομοφύλων

 

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ο γάμος μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου είναι ανυπόστατος. Η παραπάνω, βασιζόμενη μεταξύ άλλων και σε ιστορικοβουλητικά επιχειρήματα, ερμηνευτική εκδοχή δεν αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας ούτε προσκρούει στον απαραβίαστο χαρακτήρα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής ή στο δικαίωμα τέλεσης γάμου (κατά την ΕΣΔΑ και το ΔΣΑΠΔ). Η άσκηση από τον εισαγγελέα αγωγής για την αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας γάμου μεταξύ ομοφύλων δεν παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.

Δείτε περισσότερα εδώ.