ΑΠ 1230/2017

Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Προσύμφωνο

Αν έχει προσυμφωνηθεί η πώληση και μεταβίβαση ορισμένου πράγματος και η μεταβίβαση καταστεί αδύνατη, ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την αξία του μη μεταβιβασθέντος πράγματος, εφόσον προκλήθηκε αντίστοιχη ζημία του. Στην περίπτωση που προκαταβλήθηκε το τίμημα αγοράς ακινήτου, το οποίο προσυμφωνήθηκε να πωληθεί και μεταβιβαστεί στον αγοραστή, ο πλουτισμός του πωλητή, που είναι κατ’ αρχήν νόμιμος ενόψει της επικείμενης κατάρτισης των συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης, καθίσταται αδικαιολόγητος όταν γίνει οριστικά αδύνατη η εκ μέρους του μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε άρχεται και η εικοσαετής προθεσμία παραγραφής της σχετικής αξίωσης του αγοραστή.

Δείτε περισσότερα εδώ.