ΑΠ 1207/2017

Παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη

Τροπή του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. Τοκογονία.

Τόκοι υπερημερίας και τόκοι επιδικίας. Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά πλέον καθεαυτόν λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση τόκων υπερημερίας και όχι επιδικίας κατά το άρθρο 346 ΑΚ, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4055/2012, αλλά πρέπει επιπλέον το δικαστήριο να κρίνει ότι ο συγκεκριμένος οφειλέτης της χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί, αναφέροντας τούτο ρητά στο κείμενο της απόφασής του.

Δείτε περισσότερα εδώ.