Χάρις Τσίγκου

Το σύστημα κυρώσεων του ν. 4481/2017: η εποπτεία της συλλογικής διαχείρισης και η καταστολή των διαδικτυακών προσβολών

Η μελέτη παρουσιάζει συνολικά το σύστημα κυρώσεων του ν. 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση. Εξετάζεται αφενός το εκτεταμένο πλέγμα διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης στο πλαίσιο του διαρκούς κατασταλτικού ελέγχου. Αναλύεται αφετέρου το νεοεισαχθέν σύστημα επιβολής κυρώσεων για προσβολές πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και σημειώνονται τόσο τα ζητήματα θεσμικής θωράκισης της οικείας Επιτροπής, όσο και τα ζητήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν σε σχέση με το σύστημα κυρώσεων του ν. 2121/1993.

Δείτε περισσότερα εδώ.