ΠΠρΑθ 3704/2017

Πώληση και μεταβίβαση επιχείρησης

Πώληση επιχείρησης συνιστά και η μεταβίβαση όλων των μετοχών ή μεριδίων της κεφαλαιουχικής ή προσωπικής εταιρείας που είναι φορέας της επιχείρησης ή η απόκτηση από τρίτον της πλειοψηφίας των μετοχών/μεριδίων, έτσι ώστε να ελέγχεται η εταιρεία και να είναι δυνατή η τροποποίηση του καταστατικού της.  Ευθύνη του πωλητή της επιχείρησης για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα αυτής. Το πραγματικό ή το νομικό ελάττωμα μπορεί να αφορά σε κάποιο από τα επιμέρους στοιχεία της ή στην επιχείρηση ως σύνολο (π.χ. μειωμένη πελατεία ή έλλειψη απαιτούμενης άδειας λειτουργίας).

Δείτε περισσότερα εδώ.