ΠΠρΑθ 3615/2018

Συγκυριότητα επί μετοχών

Οι συγκύριοι των μετοχών συνδέονται μεταξύ τους με κοινωνία δικαιώματος. Αν οι μετοχές είναι περισσότερες, σχηματίζονται αντίστοιχα περισσότερες αυτοτελείς κοινωνίες με τα ίδια υποκείμενα. Διαχείριση των κοινών μετοχών. Η άσκηση του ενιαίου δικαιώματος ψήφου, που αντιστοιχεί σε κάθε κοινή μετοχή, από έναν ή περισσότερους συνδικαιούχους (αντί από όλους μαζί, όπως επιβάλλει η αρχή της συλλογικής διοίκησης του κοινού πράγματος), καθιστά τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας όχι ανυπόστατη αλλά ακυρώσιμη.

Δείτε περισσότερα εδώ.