ΠΠρΑθ 1959/2020

Παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη

Μέμψη άστοργης δωρεάς

Αν προσβάλλεται το δικαίωμα νόμιμης μοίρας με δωρεά αιτία θανάτου, αυτή είναι αυτοδικαίως άκυρη, εξομοιούμενη με κληροδοσία, και δεν χρειάζεται να ανατραπεί με μέμψη άστοργης δωρεάς (ΑΚ 2035). Την ακυρότητα προτείνει ο μεριδούχος, ο οποίος μπορεί να εναγάγει τον δωρεοδόχο προς απόδοση του πράγματος είτε με την περί κλήρου αγωγή είτε με τη διεκδικητική αγωγή. Αρχή της επικουρικότητας της μέμψης άστοργης δωρεάς. Μέμψη χωρεί μόνο εφόσον η νόμιμη μοίρα δεν μπορεί να καλυφθεί από την υφιστάμενη κληρονομιά, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την παράκαμψη ως άκυρων των διατάξεων της τελευταίας βούλησης (κληρονομικών εγκαταστάσεων, καταπιστευμάτων, κληροδοσιών κ.λπ.) και των αιτία θανάτου δωρεών που προσβάλλουν τη νόμιμη μοίρα.

Δείτε περισσότερα εδώ.