Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Νομικά ζητήματα από την τεχνητή νοημοσύνη

Tα εκ της τεχνητής νοημοσύνης ανακύπτοντα προβλήματα είναι πολυποίκιλα, τεχνικά, ηθικά, πολιτικά και νομικά. Η ιδιαιτερότητά τους απορρέει από την μη προβλέψιμη («αυτόνομη») αντίδραση των εν λόγω τεχνικών βοηθημάτων. Για παράδειγμα, παρίσταται προβληματική η προσωπική σφραγίδα του δημιουργού στα προϊόντα της λεγομένης «δημιουργικής νοημοσύνης», ως ένα ολότελα απρόβλεπτο από αυτόν αποτέλεσμα. Εξάλλου, προς αντιμετώπισιν των σφαλμάτων κατά την επεξεργασία δηλώσεων βουλήσεως (π.χ. έξυπνων συμβάσεων) έχει ήδη ενταχθεί στο αστικό δόγμα η ιδέα της «ψηφιακής πίστεως». Αναφορικά πάλι με την αντιμετώπιση των κινδύνων μιας ανεξέλεγκτης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, δεν θα πρέπει να αποκλείεται a priori η μηδενική λύση στην Μελέτη Αντικτύπου (DPIA). Ακόμη, ειδικώς για ζημίες εξαιτίας της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν να προσφύγει κανείς οπωσδήποτε στην ιδέα της αντικειμενικής ευθύνης για την ικανοποίηση των εκατέρωθεν συμφερόντων. Τέλος, ως προς τις μελλοντικές επόψεις του θέματος, παρατηρείται ότι τούτες παρίστανται απρόσφορες για τελειωτικές ερμηνευτικές απαντήσεις, πολλώ δε μάλλον προς νομοθέτηση.

Δείτε περισσότερα εδώ.