ΜΠρΑθ 7826/2018

Νόμιμα αποδεικτικά μέσα στην πολιτική δίκη

Τα σύντομα γραπτά μηνύματα σε κινητό τηλέφωνο (SMS) αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο, εφόσον προσκομίζονται από τον νόμιμο παραλήπτη τους (με τη μορφή εκτύπωσης ή φωτογραφίας) προς απόδειξη των αγωγικών ισχυρισμών του στο πλαίσιο πολιτικής δίκης κατά του αποστολέα-αντιδίκου του. Μια τέτοια ενέργεια δεν αντιβαίνει στο άρθρο 19 του Συντάγματος περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών.

Δείτε περισσότερα εδώ.