Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή

Lobbying: Από την ελευθερία της γνώμης μέχρι την διαφθορά

Με αφετηρία την προσφάτως υιοθετηθείσα συναφή σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη μελέτη γίνεται προσπάθεια σκιαγράφησης της έννοιας και των ορίων θεμιτής άσκησης του lobbying (: της προώθησης συμφερόντων). Αναλύεται ιδίως η ανωτέρω σύσταση, η οποία σκοπό έχει την καθιέρωση κανόνων για την επιτρεπτή άσκηση lobbying. Οι ρυθμίσεις που εισάγονται αφορούν κυρίως την διαφάνεια κατά την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.