Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

Η ζημία σε δίκες με αντικείμενο αποζημίωση λόγω παραβάσεως κανόνων ανταγωνισμού – Ειδικά το τεκμήριο προκλήσεως της ζημίας

Η μελέτη ασχολείται με την –καινοτόμο για το ελληνικό δίκαιο– διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/104 (= άρθρο 14 παρ. 3 του N. 4529/2018), διά της οποίας το ενωσιακό δίκαιο επεμβαίνει δραστικά στο μέτρο αποδείξεως, που μέχρι πρόσφατα παρέμενε στην αρμοδιότητα του εσωτερικού νομοθέτη των κρατών μελών. Η ανάπτυξη που ακολουθεί πρωτίστως εστιάζει στο εισαγόμενο τεκμήριο επελεύσεως της ζημίας από συμπράξεις, ενώ δευτερευόντως θίγει και το αποδεικτικό μέτρο εν γένει στις δίκες με αντικείμενο παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.