Χρήστος Χασάπης

Η προβληματική της διάκρισης της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης από την ποινική ρήτρα

Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 2049/2017

Η διάκριση της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης από την ποινική ρήτρα είναι ένα ζήτημα που εμφανίζει δύο πτυχές. Καταρχάς, αμφισβητείται αν η αποζημιωτική ρήτρα είναι πράγματι επιτρεπτή στο ελληνικό δίκαιο και εάν εξυπηρετεί κάποιον ουσιαστικό σκοπό, διαφορετικό από αυτόν της ποινικής ρήτρας. Δεύτερον, εάν γίνει δεκτή η αναγνώριση του θεσμού, τίθεται το ερώτημα πώς αυτός οριοθετείται από τον συγγενή θεσμό της ποινικής ρήτρας. Στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να δώσει απάντηση η παρούσα μελέτη με αφορμή την πρόσφατη απόφαση ΑΠ 2049/2017 και τη σχετική συζήτηση στην ελληνική και γερμανική θεωρία.

Δείτε περισσότερα εδώ.