Κωνσταντίνος Τομαράς

Η προβληματική της αναλογικής εφαρμογής του νόμου περί αστικής ευθύνης του τύπου (Ν. 1178/1981) στο διαδίκτυο και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η θέση της νομολογίας περί αναλογικής εφαρμογής του νόμου για την αστική ευθύνη του τύπου (Ν. 1178/1981) στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγείρει πληθώρα ζητημάτων. Ιδιαίτερα προβλήματα ανακύπτουν από την αναλογική εφαρμογή της διάταξης περί προδικαστικής υποχρέωσης αποστολής πρόσκλησης για εξώδικη αποκατάσταση της τιμής. Έναυσμα για την παρούσα μελέτη αποτέλεσαν αποφάσεις, οι οποίες απέρριψαν αγωγές που είχαν ως αντικείμενο προσβλητικά δημοσιεύματα στο Facebook και στο YouTube ως απαράδεκτες, ελλείψει προηγούμενης επίδοσης εξώδικης πρόσκλησης. Με την μελέτη επιχειρείται πρωτίστως ένας αξιολογικός έλεγχος της δυνατότητας και των ορίων αναλογικής εφαρμογής του Ν. 1178/1981 στο διαδίκτυο και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος στηρίζεται στα ιδιαίτερα γνωρίσματα και λειτουργία αυτών.

Δείτε περισσότερα εδώ.