Παρασκευή Παπαρσενίου

Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων – Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1359/2018

Με αφορμή την ΑΠ 1359/2018 στην μελέτη αναλύονται τρία ειδικότερα ζητήματα της ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2251/1994: α) Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος για την επιλογή του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, εκείνος της θέσης του προϊόντος σε κυκλοφορία ή εκείνος της επέλευσης της ζημίας; β) Ποιο πρόσωπο προστατεύεται, ο καταναλωτής ή οποιοσδήποτε ζημιωθείς; γ) Ποιο προϊόν είναι ελαττωματικό, εκείνο που δεν παρέχει την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια ή εκείνο που δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση;

Δείτε περισσότερα εδώ.