Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

Φύση του τεκμηρίου του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Ν. 4481/2017 στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης

Η γνωμοδότηση εξετάζει την φύση του τεκμηρίου του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Ν. 4481/2017. Ειδικότερα διερευνάται κατά πόσο με τις ως άνω διατάξεις εισάγεται μαχητό ή αμάχητο τεκμήριο αναφορικά με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης που είναι επιφορτισμένοι με υποχρεωτική διαχείριση. Ο συγγραφέας τάσσεται υπέρ του αμάχητου τεκμηρίου διότι μόνο αυτό εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και καθολικότητα της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.

Δείτε περισσότερα εδώ.