Γιώργος Παπαχρήστου

Επενδυτική διαιτησία και ενωσιακό δίκαιο

Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΔικΕΕ στην υπόθεση C-284/16

Η συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο της επενδυτικής διαιτησίας, ιδίως μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτέλεσε ένα μείζον ζήτημα, το οποίο ταλάνιζε τη νομολογία και θεωρία. Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα δόθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-284/16 (υπόθεση Achmea). Το Δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της ασυμβατότητας του συγκεκριμένου μηχανισμού επίλυσης διαφορών με τη ΣΛΕΕ. Η απόφαση αυτή θέτει ένα τέλος στον προβληματισμό που είχε κυριαρχήσει το προηγούμενο διάστημα και γεννά νέα ερωτήματα.

Δείτε περισσότερα εδώ.