ΕφΘεσ 1663/2018

Παρατηρήσεις Αιμ. Ευθυμίου

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Αναπροσαρμογή σύμβασης δανείου σε ελβετικό φράγκο λόγω απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών. Επαναφορά της διαταραχθείσας συμβατικής ισορροπίας με επέμβαση στο περιθώριο κέρδους της δανείστριας τράπεζας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ύψος του spread, το οποίο πλέον καθορίζεται από το δικαστήριο κατά τρόπο ελαστικό (κυμαινόμενο), συναρτώμενο με τις εκάστοτε μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας ελβετικού φράγκου – ευρώ.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.