Απόστολος Γεωργιάδης

Δίκαιο και Λογοτεχνία

Η συζήτηση για τη σχέση μεταξύ Δικαίου και Λογοτεχνίας είναι πολύ παλαιά. Αναζωπυρώθηκε όμως πριν από πενήντα περίπου χρόνια στις ΗΠΑ με τη μορφή ενός ακαδημαϊκού κινήματος αρχικά ως αντίδραση στη λεγόμενη οικονομική ανάλυση του δικαίου, η οποία επιχείρησε να ερμηνεύσει το Δίκαιο και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του με τη χρήση μεθόδων της οικονομικής επιστήμης. Έκτοτε, τα δύο «αντίπαλα» πνευματικά ρεύματα, από τη μια η «Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου» και από την άλλη το «Δίκαιο και η Λογοτεχνία», έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις με θιασώτες και σκεπτικιστές εκατέρωθεν σε όλες τις Νομικές Σχολές των πανεπιστημίων της Αμερικής αλλά και πολλών ευρωπαϊκών. Πού βρίσκεται η αλήθεια και ποια είναι στην πραγματικότητα η αξία της λογοτεχνίας για το δίκαιο και τη νομική επιστήμη; Αυτό είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Δείτε περισσότερα εδώ.