Άρειος Πάγος 956/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Αθ. Κοντογιάννη

Ανυπόστατος και άκυρος γάμος

Σε περίπτωση άσκησης αναγνωριστικής αγωγής με αντικείμενο την αναγνώριση της ανυπαρξίας γάμου, το έννομο συμφέρον που απαιτείται να συντρέχει στο πρόσωπο του ενάγοντος πρέπει να είναι άμεσο και είτε ηθικό είτε περιουσιακό. Ηθικό έννομο συμφέρον συντρέχει π.χ. στο πρόσωπο των τέκνων αποβιώσαντος συζύγου που γεννήθηκαν κατά την διάρκεια έγκυρου γάμου αυτού με την μητέρα τους, εφόσον ζητούν την αναγνώριση της ανυπαρξίας δεύτερου γάμου του δίγαμου πατέρα τους. Περιουσιακό έννομο συμφέρον συντρέχει στο πρόσωπο των κληρονόμων του δίγαμου κληρονομουμένου, όταν ζητούν την αναγνώριση της ανυπαρξίας του δεύτερου γάμου του αποβιώσαντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.