ΑΠ 884/2018

Παρατηρήσεις Αιμ. Ευθυμίου

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ως γενικότερου ενδιαφέροντος, του ζητήματος, αν όρος σύμβασης δανείου χορηγούμενου σε ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με τον οποίο οι εκ του δανείου απορρέουσες υποχρεώσεις του δανειολήπτη προς την Τράπεζα εξοφλούνται είτε στο νόμισμα της χορήγησης του δανείου είτε σε Ευρώ, με βάση όμως την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της εξόφλησης, αποτελεί δηλωτικό όρο, ο οποίος ως εκ τούτου εξαιρείται του ελέγχου καταχρηστικότητας του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994.

Δείτε περισσότερα εδώ.