ΑΠ 758/2018

Αδικοπρακτική ευθύνη νομικού προσώπου

Παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ευθύνονται κατ’ αρχήν σε αποζημίωση και όλα τα φυσικά πρόσωπα-μέλη της πολυμελούς διοικήσεως (που ενέργησε παράνομα και υπαίτια), χωρίς να απαιτείται εξειδίκευση των επιμέρους αρμοδιοτήτων και της προσωπικής στάσης εκάστου εξ αυτών. Δύναται όμως κάθε μέλος να επικαλεσθεί με ένσταση ότι για ειδικούς λόγους δεν είναι προσωπικώς υπαίτιο για την τέλεση της αδικοπραξίας και την εντεύθεν ζημία του παθόντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.