ΑΠ 656/2019 (Α΄1 Τμήμα)

Αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας

Δικαιούχος της αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας είναι μόνο ο άμεσα ζημιωθείς και όχι οι τυχόν έμμεσα ζημιωθέντες. Αν κάποιος, κατόπιν απειλής, εξαναγκασθεί να αναλάβει από κοινό λογαριασμό μέρος ή το σύνολο της κατάθεσης και να παραδώσει τα αναληφθέντα χρήματα στον εκβιαστή του, δικαιούχος αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι ο αποδέκτης της απειλής που οδήγησε στην περιουσιακή του απώλεια, διότι τούτος είναι ο φορέας του εννόμου αγαθού της περιουσίας που προσβλήθηκε άμεσα εξαιτίας της αδικοπραξίας (απειλής). Αντιθέτως, οι λοιποί συνδικαιούχοι του κοινού λογαριασμού, ως έμμεσα ζημιωθέντες, δεν δικαιούνται αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.