ΑΠ 59/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Γ. Μεντή

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Ν. 3869/2010)

Αναγκαία στοιχεία που πρέπει να περιέχει η ένσταση δόλιας περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών, η οποία προτείνεται οπωσδήποτε από έναν εκ των δανειστών, προκειμένου να κριθεί ορισμένη. Μόνη η μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν συνδέεται πάντοτε αιτιωδώς με τη μόνιμη αδυναμία πληρωμών του οφειλέτη που αιτείται την υπαγωγή του στο καθεστώς του Ν. 3869/2010· το δικαστήριο πρέπει να συνεκτιμήσει και τις λοιπές περιστάσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ.