ΑΠ 562/2020 (Πολ.)

Τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του

Για την πλήρη εξομοίωση τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του με τέκνο που έχει γεννηθεί σε γάμο απαιτείται σωρευτικά αφενός επιγενόμενος γάμος των γονέων και αφετέρου εκούσια ή δικαστική αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου.  Για να εκκινήσει η διετής προθεσμία εκούσιας αναγνώρισης, δεν αρκεί η ύπαρξη απλών αμφιβολιών για την πατρότητα, αλλά απαιτείται η πλήρης ανατροπή της εσφαλμένης πεποίθησης του αναγνωρίσαντος ότι είναι ο πατέρας του τέκνου. Δικαίωμα του πατέρα που αναγνώρισε εκούσια την πατρότητα να ζητήσει ακύρωση της δήλωσης αναγνώρισης λόγω ουσιώδους πλάνης του. Το εν λόγω δικαίωμα ακύρωσης της εκούσιας αναγνώρισης με βάση τις γενικές διατάξεις για την πλάνη δεν αντίκειται στην ΕΣΔΑ ούτε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους.

Δείτε περισσότερα εδώ