ΑΠ 527/2018

Παρατηρήσεις Ευ. Νεζερίτη

Ένωση κινητού με ξένο ακίνητο

Ένωση κινητού με ξένο ακίνητο κατά τρόπον ώστε να καταστεί συστατικό του. Στην περίπτωση αυτή γεννάται, σύμφωνα με το άρθρο 1063 ΑΚ, αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού του κυρίου του κινητού με περιεχόμενο την αξία του πράγματος κατά τον χρόνο της ένωσης. Ο χρόνος της ένωσης, ως χρόνος επέλευσης του πλουτισμού, αποτελεί και το σημείο έναρξης της εικοσαετούς παραγραφής της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.