ΑΠ 405/2018

Κύρος ιδιόγραφης διαθήκης

Ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης που δεν έχει γραφεί εξ ολοκλήρου με το χέρι του διαθέτη. Υπογραφή που τίθεται σε άλλο σημείο της διαθήκης εκτός από το τέλος της, την καθιστά άκυρη. Σε περίπτωση πολυσέλιδης διαθήκης, αρκεί η υπογραφή του διαθέτη στο τελευταίο φύλλο, εφόσον το κείμενο είναι ενιαίο. Δεν επηρεάζει το κύρος της διαθήκης η θέση της υπογραφής σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός στίχου από την τελευταία λέξη του κειμένου ή πριν από τη χρονολογία· αρκεί η υπογραφή να τελεί σε τέτοια εξωτερική αλληλουχία προς τη χρονολογία, ώστε να την καλύπτει.

Δείτε περισσότερα εδώ.