ΑΠ 1854/2017

Υποθήκη - Αδικοπραξία

Αδικοπρακτική ευθύνη ενυπόθηκου δανειστή που αρνείται αδικαιολόγητα και κακόβουλα να συναινέσει στην εξάλειψη υποθήκης, με την οποία ασφαλίζεται αποσβεσθείσα πλέον απαίτησή του. Στην αποκαταστατέα ζημία του οφειλέτη περιλαμβάνεται και εκείνη που επέρχεται λόγω της αδυναμίας ή της περιορισμένης δυνατότητάς του να διαθέσει το ακίνητό του. Δικαίωμα του παθόντος-υποθηκικού οφειλέτη να ζητήσει και χρηματική ικανοποίηση της τυχόν ηθικής του βλάβης. Όταν η ηθική βλάβη προκαλείται από περισσότερες πράξεις, ενός ή περισσότερων προσώπων, που συνιστούν ενότητα, όταν απορρέει δηλαδή από το ίδιο βιοτικό συμβάν, οφείλεται ως χρηματική ικανοποίηση ένα ενιαίο ποσό, για τον προσδιορισμό του ύψους του οποίου λαμβάνεται υπόψη και ο εξακολουθητικός χαρακτήρας της κρίσιμης αδικοπρακτικής προσβολής.

Δείτε περισσότερα εδώ.