ΑΠ 1815/2017

Σύσταση ιδρύματος

Σύσταση ιδρύματος με δικαιοπραξία εν ζωή και έγκρισή του πριν από τον θάνατο του ιδρυτή. Ως προς μεν τη μεταβίβαση ακινήτων η ιδρυτική πράξη επέχει θέση υποσχετικής δικαιοπραξίας και επομένως απαιτείται επιπλέον και η σύναψη της εκποιητικής δικαιοπραξίας του άρθρου 1033 ΑΚ. Αντιθέτως, τα κατατεθέντα σε τράπεζα χρηματικά ποσά περιέρχονται αυτοδικαίως στο ίδρυμα, μόλις τούτο συσταθεί, εφόσον προηγηθεί αναγγελία κατ’ άρθρον 460 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.