ΑΠ 1612/2017

Κατανομή της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των τέκνων μεταξύ των συζύγων

Επί αντίθετων αγωγών των διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων το δικαστήριο μπορεί να κατανείμει μεταξύ τους την άσκηση των τριών βασικών λειτουργιών της γονικής μέριμνας (άσκηση επιμέλειας, διοίκηση υποθέσεων του τέκνου και εκπροσώπησή του), καθώς και των ειδικότερων πτυχών της επιμέλειας, προκειμένου το τέκνο να μην αποξενώνεται από τον ένα γονέα και αντίστοιχα αυτός να μην αποκλείεται τελείως από την άσκηση του λειτουργικού δικαιώματός του.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.