ΑΠ 1315/2017

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Στην ψηφοφορία για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγερση ή μη αγωγής εναντίον ορισμένου εταίρου δεν συμμετέχει ο υπό δίωξη εταίρος. Κάμψη του ως άνω κανόνα επί διμελούς ΕΠΕ, οι εταίροι της οποίας συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 50% έκαστος. Υποχρέωση πίστης των εταίρων. Εκ της υποχρεώσεως πίστης απορρέει αφενός μεν το θετικό καθήκον των εταίρων να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη συνάδει προς τον εταιρικό σκοπό, αφετέρου δε η απαγόρευση διενέργειας πράξεων που παρεμποδίζουν την υλοποίησή του. Ο προσδιορισμός των απαγορευόμενων πράξεων εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΕΠΕ και ιδίως από τον πραγματικά επιδιωκόμενο από αυτήν σκοπό.

Δείτε περισσότερα εδώ.