ΑΠ 1143/2018 (Α2 Τμήμα)

Παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου

Συστατικά μέρη πράγματος

Το μέρος πράγματος υφίσταται αλλοίωση της ουσίας του (και άρα αποτελεί συστατικό κατά την έννοια του άρθρου 953 ΑΚ) όταν εξαιτίας του αποχωρισμού του από το κύριο πράγμα αίρεται εντελώς ή μειώνεται σοβαρά η δυνατότητα χρήσης του, σύμφωνα με τον προορισμό που είχε μέχρι την αποσύνδεση. Συστατικό νοείται μόνο επί σύνθετου πράγματος. Το συστατικό, ενόσω διατηρείται ο δεσμός του προς το κύριο πράγμα, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου εμπράγματου δικαιώματος. Αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Ο ιδιοκτήτης όμως του σύνθετου πράγματος δικαιούται να αποχωρίσει το συστατικό από το κύριο πράγμα.

Δείτε περισσότερα εδώ.