ΑΠ 108/2019 (Α΄2 Τμήμα)

Με σημείωση Ευ. Νεζερίτη και παρατηρήσεις Ιφ. Παπαχρήστου

Δεδικασμένο επί αγωγών από αδικοπραξία

Αν η εκδοθείσα επί της πρώτης αγωγής τελεσίδικη απόφαση έκανε δεκτή αγωγή από αδικοπραξία εγκείμενη στην προσβολή της προσωπικότητας του παθόντος, επιδικάζοντας για τον λόγο αυτό χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, ενώ η δεύτερη αγωγή αφορά σε αδικοπραξία προσβάλλουσα την περιουσία, με αίτημα την αποκατάσταση της επελθούσας υλικής ζημίας (διαφυγόντων κερδών), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 331 ΚΠολΔ, διότι οι δύο κρίσιμες αδικοπραξίες επιφέρουν προσβολή διαφορετικών εννόμων αγαθών, έστω και αν συμπίπτουν εν μέρει τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν τη ζημιογόνο συμπεριφορά του προσβολέα.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.